top of page

TRANSCRIPTION: Fader, stilla våra andar

A solo piano transcription of David M. Gordon's "Fader, stilla våra andar."

Fader, stilla våra andar

När dagen ändes;

Låt stillheten av högre nejder

Lugna den strävande mänsklighetens lidande.

Låt himmelens vishet

Lyfta våra tankar till högre nejder;

Låt hetsen för ägodelar

Bli ädel strävan.

Amen.

Father, give a tranquil spirit
As the day comes to its ending; Let the peace of higher places Still the woes of striving mankind. Let the vastness of the heavens Give our thoughts a loftier setting; Let the fever of possession
Pass in nobler aspiration.
Amen.

 

INSTRUMENTATION

Piano

DURATION

6 minutes

RECORDINGS

Video

DATE OF COMPOSITION

2018

Image by Arto Marttinen
Transcription: Fader, stilla våra andar - cover
Image by Arto Marttinen
bottom of page